این هم کیت تیم جدید تیم بایرن مونیخ
که توی سایت خارجی پیدا کردم،قبلا خودم مثل این رو ساخته بودم،ولی این کامل تره!