سلام.بعد از اینکه لطف دوستان شامل حال من شد تصمیم داشتم دیگه پست نزارم.ولی با درایت آقا نوید مدیر واقعی سایت تصمیم گرفتم با قدرت به کارم ادامه بدم.هم چنین از آقا حمید هم نهایت تشکر رو دارم.