براتون یه کفشه خوشکله نایک ساختم که مطمئنم تا حالا هیچ جا ندیدید.

اگه کفشی خواستین تو نظرات بگین تا براتون بسازم.

در ضمن بچه ها این کدورت ها رو بیخیال شین و با قدرت به کارتون ادامه بدین آخه این کینه و کدروت ها هیچ به نفع 5487سایت نیست.

با تشکر

 5487