بوت نایك فسفری

 5487

یه گلایه 5487 از 5487 كاربران::: میخام بگم همونطوری كه یه پست بد میشه وپنجاه نفر تو نظرات انتقاد می كنند كه این فلانو فلانه، همونطوری هم از پستهای خوب بچه ها تشكر كنیدو تونظرات بگید.