اینم یه کفشه خوشکل از نایک که ساخته خودمه و تو بازی خیلی قشنگ میشه.

اگه کفشی خواستی عکسشو بدین تا براتون بسازم.