اگر این فایل را دانلود کنید چمن ورزشگاه نیوکمپ در هنگام شب به شکلی که تو عکس میبینید تغییر میکند

 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487دانلود کنید با حجم 5 مگابایت(5.6)